Return to site

Wdrożenie procedur w zakresie zarządzania ryzykiem dla instytucji z branży zdrowie

Wyzwanie:

Ustawa o Finansach Publicznych nałożyła na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek realizowania zadań z zakresu zarządzania ryzykiem. Kierownictwo Instytucji z branży zdrowie poprosiło mnie o przygotowanie wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem.

 

Rozwiązanie:

Po przeprowadzeniu szeregu spotkań z pracownikami Instytucji przygotowałem propozycje założeń do wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem. Jednostka kontrolująca Instytucje pozytywnie zaopiniowała dokumentację systemu.

 

Wyzwanie:

Ustawa o Finansach Publicznych nałożyła na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek realizowania zadań z zakresu zarządzania ryzykiem. Kierownictwo Instytucji z branży zdrowie poprosiło mnie o przygotowanie wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem.

Rozwiązanie:

Po przeprowadzeniu szeregu spotkań z pracownikami Instytucji przygotowałem propozycje założeń do wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem. Jednostka kontrolująca Instytucje pozytywnie zaopiniowała dokumentację systemu.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly